Bouwstad Kennemerland

Bouwstad Meerestein wordt Bouwstad Kennemerland

 

Lieve kinderen, ouders, grootouders en verzorgers,

Tot en met 2019 werd Bouwstad, onder de naam Bouwstad Meerestein, georganiseerd door Stichting Welzijn Beverwijk. In 2020 kon dit evenement, vanwege Corona, geen doorgang vinden. Voor de editie 2021 is helaas door Stichting Welzijn Beverwijk besloten om Bouwstad Meerestein in de oorspronkelijke stijl stop te zetten. 

Wij, de oud-vrijwilligers van Bouwstad Meerestein, zijn als team ons er zeer van bewust dat Bouwstad voor veel kinderen uit de omgeving één van de weinige activiteiten was waar in de zomervakantie aan kan worden meegedaan. Daarom zetten wij als team alles op alles om de kinderen van Beverwijk en Heemskerk te kunnen blijven ontvangen op een zo vertrouwd mogelijke manier. Wij gaan door onder een nieuwe stichting met een nieuwe naam: Bouwstad Kennemerland. Op het sportveld achter het Kennemer College aan de Plesmanweg mogen wij Bouwstad Kennemerland voortzetten. Zoals vertrouwd in de laatste week van de zomervakantie en met vele vertrouwde gezichten binnen de leiding. Wij danken het bestuur van het Kennemer College hartelijk voor het vertrouwen dat wij een week hun buitenruimte mogen gebruiken.

 

Een overzichtsfoto van Bouwstad, nog op het oude terrein achter Dansschool La Passe