Bouwstad Kennemerland

Wijkerbaan 6c

1945 SE Beverwijk

 

bestuur@bouwstadkennemerland.nl

KvK nummer: 82716757

 

Locatie Bouwstad:

Aanrijroute fietsers: via de fietsenstalling aan de Van Riemsdijklaan 103, voor auto's: bij gebrek aan parkeerplaatsen doorrijden naar de achterzijde aan de Jan van Kuikweg.

Leveranciers benaderen Bouwstad via de Plesmanweg ter hoogte van nummer 450.

Over ons

Stichting Bouwstad Kennemerland

Postadres: Debora Bakelaan 55, 1962XN Heemskerk

 

RSIN 862578000

Voorzitter: J.J.H. Bastiaan

Penningmeester: J.B.J. van Bezooijen

Secretaris: Tijdelijk waargenomen door J.B.J. van Bezooijen

 

Ons doel

Het jaarlijks organiseren van een huttenbouwdorp ten behoeve van kinderen uit de directe omgeving, in de leeftijdscategorie van zes tot twaalf jaar. Daarnaast zet de stichting zich in om burgerinitiatieven of initiatieven van andere organisaties in het sociaal domein en/of kinder- of jeugdwerk te ondersteunen. 

Beloningsbeleid: De beleidsbepalers mogen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Ook mogen de beleidsbepalers vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Een voorbeeld van vacatiegeld is een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Akte van oprichting opvraagbaar via bestuur@bouwstadkennemerland.nl 

 

Actueel verslag activiteiten

Stichting Bouwstad Kennemerland is een jonge stichting. De afgelopen weken zijn onze activiteiten gericht op het oprichten van deze stichting en het aantrekken van sponsors. In de zomerperiode zullen wij ons richten op de organisatie van de eerste editie van Bouwstad Kennemerland. Na afloop worden ook deze activiteiten hier vermeld.

• Allereerst is er geïnventariseerd hoeveel leden van onze vrijwilligersgroep mee gaan in dit avontuur. Het antwoord is 100%. Iedereen staat achter het plan. Er is dus voldoende begeleiding voor de kinderen.
• Ten tweede moest er worden gekeken naar een goede locatie. De locatie van voorgaande jaren was niet meer geschikt door de bouwwerkzaamheden aldaar. Na een aantal gesprekken heeft het Kennemer College aan de Plesmanweg toegezegd dat wij gebruik mogen maken van het achtergelegen grasveld plus de water- en stroomvoorziening van de gymzaal.
• Wij hebben een nieuwe sponsor aangetrokken die Bouwstad Kennemerland belangeloos voorziet van nieuwe hamers, zagen en spijkers.

• Wij zijn actief bezig met de aanvraag van een ANBI status om aantrekkelijker te zijn voor andere sponsors.
• Er is grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, vooral in verband met Corona, om Bouwstad in 2021 doorgang te laten vinden. Er wordt gewerkt met een duidelijk protocol.
• Het beheer van de website en Facebookpagina was de voorgaande jaren al in onze handen. De omschakeling en het verwerken van alle nieuwe informatie is daardoor snel en relatief eenvoudig te realiseren. Ook het contact met de ouders van onze doelgroep blijft hierdoor intact.
• Door onze contacten met lokale media zal de omschakeling snel en doeltreffend worden gecommuniceerd. Onze belangrijke sponsors worden uiteraard in uitingen in de media genoemd.