Veelgestelde vragen

Vooral voor nieuwe ouders en deelnemers begrijpen wij dat er veel vragen zijn. Daarom vindt u hier de meest voorkomende vragen én de bijbehorende antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan vooral contact met ons op.

 

Voor wie is Bouwstad bedoeld?

Bouwstad is bedoeld voor basisschoolkinderen van 6 tot en met 11 jaar.

 

Wat kost Bouwstad?

Een weekkaart kost €15,00. Je krijgt een toegangsbandje en cadeautje. Verder krijg je deze week voldoende water en limonade en af en toe iets lekkers. Maaltijden zijn niet inbegrepen.

 

Hoe kan ik voor het toegangskaartje betalen?

U kunt uw kind inschrijven zodra de kaartverkoop start. Na het invullen van uw gegevens komt u terecht in een digitale betaalomgeving. Wanneer de betaling is voltooid bent u zeker van een toegangskaartje. Heeft u moeite met het betalen van het kaartje, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar bestuur@bouwstadkennemerland.nl 

 

Wat zijn de belangrijkste regels?

* Geen open schoenen dragen, geldt ook voor bezoek!

* Respecteer elkaar en elkaars spullen

* Op het terrein blijven

* Spijkers, hamers en zagen op hutnummer halen

* Etage bouwen? Vraag een bouwvergunning bij de Bouwmeester!

* Niet timmeren tijdens de lunchpauze, de EHBO heeft namelijk ook een welverdiende pauze

* Alleen verf op waterbasis gebruiken

* Geen spuitbussen!

* En vooral héél veel plezier maken!

 

Moeten kinderen alleen of in een groepje worden opgegeven?

Wij krijgen regelmatig de vraag of kinderen als team moeten worden opgegeven.

Wij beslissen niet over de indeling en grootte van teams/groepjes. De kinderen zijn helemaal vrij om zelf te bepalen met wie zij een hut bouwen. Zodra wij maandag starten loopt er iemand rond die per hut vraagt wie er op dat moment in het groepje zitten. Dit wordt genoteerd en de bouwers van de hut in wording ontvangen een formulier met hutnummer en de deelnemers in die hut. En wil er toch iemand na een tijdje bij een andere hut aansluiten? Dan maken wij daar ook geen probleem van.

 

Moeten ouders helpen?

Ouders mogen op maandagmiddag en/of maandagavond helpen met een stevige basis van de hut. Daarna is het de bedoeling dat de kinderen zelf verder timmeren. Ouders zijn op donderdagmiddag wel zéér welkom om te helpen met opruimen. Ook tijdens de avondactiviteiten op dinsdag en woensdag is extra inzet van ouders fijn als begeleider van een groepje, maar dat is niet verplicht. U kunt zich aanmelden bij de leiding.

 

Moet iedereen zijn eigen gereedschap meenemen?

Het is niet verplicht om eigen spullen mee te nemen, maar het mag wel. Je kan ook op met je hutnummer hamers en zagen lenen bij de leiding. Ook spijkers worden door de leiding verstrekt. Let op, het gebruik van eigen elektrisch gereedschap is niet toegestaan. De leiding beschikt zelf over verschillende elektrische zagen om de kinderen bij te staan met lastige klusjes. Neem je een eigen hamer of handzaag mee? Zet dan duidelijk je naam erop! 

 

Wat moeten kinderen nog meer meenemen?

De kinderen moeten stevige dichte schoenen aan hebben. Neem geen kostbare spullen mee, de leiding is niet verantwoordelijk bij schade of vermissing. Verder is een lunchpakket noodzakelijk als kinderen niet thuis lunchen. Tijdens Bouwstad wordt er limonade, water en af en toe iets lekkers verstrekt. Uiteraard mogen kinderen ook zelf extra drinken en snacks meenemen. Smeer uw kinderen vooraf goed in en geef eventueel extra zonnecrème mee. Op woensdag en donderdag worden de hutten versiert. Kinderen mogen dan versiering en/of verf (op waterbasis, géén spuitbussen) meenemen. Let op, bij grote objecten kan de leiding vragen of spullen na het slopen ook weer worden meegenomen naar huis, om het totale gewicht aan restafval, en daarmee de kosten, te beperken. Bij warm weer doen we waterspelletjes tussendoor. Dit wordt vooraf aangekondigd zodat kinderen een waterpistool van huis kunnen meenemen. Bij nat weer vragen wij de ouders om voor degelijke regenkleding zorg te dragen. 

 

Worden de kinderen ingeloot?

Nee. Zodra het maximale aantal inschrijvingen is bereikt, gaat het inschrijfformulier op de site over op een reservelijst. Dit wordt op dat moment ook duidelijk aangegeven. Er vindt geen loting plaats, zodat kinderen vooraf zeker weten dat hun vriendjes/vriendinnetjes er ook bij kunnen zijn. 

 

Wat gebeurt er bij kleine ongelukjes?

Tijdens het bouwen zijn er altijd minimaal 2 EHBO medewerkers aanwezig voor alle splinters, schaafjes en ander ongemak. Maken wij ons zorgen, bijvoorbeeld als uw kind zijn/haar hoofd flink heeft gestoten? Dan nemen wij contact met de ouders op. 

Ook binnen de leiding zijn meerdere vrijwilligers aanwezig met een geldig EHBO of BHV diploma. 

 

Hoe zit het met de lunch en het avondeten?

Maaltijden voor de kinderen zijn niet inbegrepen. De kinderen mogen hun lunch meenemen naar het terrein en tijdens de lunchpauze in hun hut opeten. Naar huis gaan voor de lunch mag natuurlijk ook. Om 16:00 uur is de dagactiviteit afgelopen en gaan alle kinderen naar huis. Van 18:30 tot 20:30 is er weer een leuke avondactiviteit.

 

Hoe ziet de Bouwstadweek er ongeveer uit?

Op maandag gaat het veld om 12:00 open. De kinderen kunnen zich melden en vast een plekje op het veld zoeken. We starten op maandagmiddag om 13:00 uur met de officiële opening. Daarna mogen de kinderen met hun groepje en hulpouders hout verzamelen naar hun plek op het veld brengen. Zodra iedereen een plekje heeft komt er een vrijwilliger langs die ieder groepje een hutnummer geeft. Dat nummer is belangrijk, want daarmee kunnen de kinderen de hele week spijkers en gereedschap halen. De maandagavond wordt ook gebruikt om samen met hulpouders de hut een stevige basis te geven. Op dinsdag overdag gaan de kinderen zelf verder met bouwen, ondersteund door de vrijwilligers. Ouders mogen zich dan niet meer met deze kunststukjes bemoeien! Dinsdagavond is er tijd voor een leuke activiteit, zoals bijvoorbeeld een spelletjesparcours, speurtocht of vossenjacht. Op woensdag overdag gaan de kinderen verder bouwen. Die avond gaan we ook weer een leuke activiteit doen. Donderdagochtend worden de hutten versiert. Daarna gaat de jury over het veld lopen om de drie mooiste hutten te zoeken. Na de lunch worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Daarna beginnen we met het slopen van de hutten en het afvoeren van het hout naar de containers. Hulp van ouders is daarbij zeer welkom. Voor de donderdag kunnen wij geen eindtijd aangeven, dat hangt af van de hoeveelheid hulp die beschikbaar is bij het opruimen. 

 

Worden er foto's gemaakt tijdens Bouwstad en wat doen jullie daarmee?

Er worden door ons en door externe partijen, bijvoorbeeld de lokale media, foto's en video's gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt onder andere gebruikt voor updates op onze Facebookpagina en deze website. Middels de toegangsbandjes kan iedereen zien wie er wel en wie er niet herkenbaar in beeld mogen worden gebracht. Voor het jaar 2021 was de kleurcode bijvoorbeeld: Zilver bandje? Kind mag op de foto. Geel bandje? Kind mag NIET op de foto. Wij vragen ook ouders op de bandjes te letten wanneer zij foto's of video's maken en op hun eigen social media willen delen. Het is hiermee ook van groot belang dat kinderen niet hun bandjes vergeten, kwijtraken of ruilen met een ander omdat ze de kleur niet mooi vinden. 

 

Door omstandigheden gaat mijn kind toch niet meedoen met Bouwstad. Krijg ik mijn geld terug?

Wenst u de inschrijving te annuleren? Dat kan uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan Bouwstad. Dan ontvangt u het inschrijfgeld retour. Let op, eenmaal aangeschafte kaarten worden na deze dag niet retour genomen, zeker niet wanneer de Bouwstad week reeds van start is gegaan. In dat geval heeft u geen recht op restitutie. Ook in het geval van ziekte, quarantainemaatregelen of aanhangige zaken tijdens/na aanvang van Bouwstad zal Stichting Bouwstad Kennemerland restitutie weigeren, tenzij na goed overleg anders wordt besloten. 

 

Hoe zit dat met die bierdoppen en kroonkurken?

Er wordt altijd flink handel gedreven tussen verschillende hutten. Snoep, popcorn, maar ook bakjes spijkers of een hele mooie pallet is van grote waarde. Omdat wij willen voorkomen dat kinderen echt geld meenemen naar Bouwstad, hebben wij onze eigen munteenheid: platgeslagen kroonkurken. De leiding verstrekt deze in de loop van de week, maar kinderen mogen natuurlijk ook thuis alvast bierdoppen/kroonkurken sparen. 

 

Hoe weet ik of er nog kaartjes beschikbaar zijn?

Zolang er nog voldoende plek is voor de kinderen, kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Zijn alle 100 toegangskaartjes vergeven? Dan wordt het inschrijfformulier vervangen door een reservelijst, voor het geval dat eerder ingeschreven kinderen toch niet aan Bouwstad mee willen of kunnen doen.